25 jan 2024

Röd varning för höga flöden i Kävlingeån och mer blåst och regn på ingång

Torsdagen den 25 januari utfärdade SMHI en röd varning för höga flöden i Kävlingeån, nedströms Vombsjön till havet. Varningen gäller från torsdagen den 25 januari och tills vidare. Det är på grund av den senaste tidens snösmältning och nederbörd som flödena stiger kraftigt. 

Samtidigt, under fredagen den 26 januari, väntas det mer nederbörd och friska vindar som kan uppnå 20-23 m/s i byarna. 

Det är fortsatt höga flöden i Rönne å, Hörbyån och Ringsjön. Här är det snösmältning och regn på mättad mark som orsakar de höga flödena. Vad gäller Hörbyån ser kulmen enligt SMHI dock ut att vara nådd. 

Med anledning av det ansträngda läget har beredskapen höjts och fler resurser har lagts i beredskap. Bland annat genomför Skånska Energi Nät nu löpande tillsyn av stationer i de drabbade områdena med hjälp av montörer från Kraftringen Service. Skånska Energi Nät gör nödvändiga sektioneringar där det är påkallat – dvs el matas om från andra håll i nätet, för att minimera eventuella effekter om stationer i de drabbade områdena skulle påverkas av de höga vattenflödena.

Skånska Energi Nät har dialog med berörda kommuner, Länsstyrelsen, SMHI och Räddningstjänsten för uppdatering av situationen.

Där det blivit översvämningar vid vattendrag eller sjöar kan översvämningen påverka byggnader och vägar. Det kan också vara farligt att vara i närheten av vattendrag som översvämmats och det kan bli extrema flöden i vattendragen. SMHI skriver att flöden som det som nu uppstått i Kävlingeån uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller ännu mer sällan.

Som alltid – drabbas du av strömlöshet – anmäl detta till Skånska Energis felanmälan på telefonnummer: 046-507 00 dygnet runt. Du kan också följa aktuella avbrott på Skånska Energis avbrottskarta.

Följ aktuella vädervarningar på SMHIs webb.