Kontinuerlig tillsyn ger optimal samverkan

Vi erbjuder driftövervakning

I en fastighet finns det ett flertal tekniska installationer som alla är i behov av en anpassad drift för att kunna optimera energianvändning och funktion. Som en del i energioptimeringsarbetet erbjuder vi därför tjänsten driftövervakning. Vi övervakar anläggningen på distans och har tillgång till jourhavande tekniker.

Kontinuerlig tillsyn

Med vår tjänst driftövervakning kommer du att få en kontinuerlig tillsyn av fastighetens installationer. Genom att driftövervaka, antingen ett system eller hela fastigheten, går det ofta att skapa en optimal driftmiljö med hänsyn till den specifika byggnaden och verksamhetens egenskaper. Med extern driftövervakning kan vi enkelt ändra och optimera inställningar för temperatur, flöden och driftstider på distans. Ni sänker därför inte enbart driftkostnader och energianvändning utan slipper även många timmar fysisk rondering ute i fastigheten.

Med driftövervakning kan din system samverka optimalt.

Övergripande styrsystem

Tillsammans är det de tekniska installationssystemen som bidrar till en trivsam innemiljö och ett behagligt vistelseklimat. Om du inte har en överskådlig bild över hur alla installationer i byggnaden fungerar är det svårt att få dessa att samverka på ett bra sätt. Med ett datoriserat övergripande styrsystem får du kontroll över dina installationer och dess driftparametrar. På så sätt skapar du förutsättningar för att dessa skall kunna samverka optimalt.

Genom att installera ett datoriserat övergripande styrsystem i din anläggning kan du följa de tekniska installationernas status på distans. På så sätt upptäcker du ofta fel och driftstörningar i ett tidigt skede vilket medför att de kan avhjälpas innan de orsakar några större bekymmer.

Larmfunktion

Driftövervakningen är kopplad till en larmfunktion som aviserar eventuella problem i anläggningen via din kopplade mejladress. Mindre larm kan enkelt återställas från distans via datorn medan större larm (A-larm) alltid måste återställas på plats. Tillsammans med larmhanteringsfunktionen erbjuder vi därför även jourutryckningar.

I vårt driftövervakningsavtal ingår bland annat:

  • Övervakning av anläggning på distans.
  • Larmhantering.
  • Optimeringsåtgärder för fastighetens installationssystem.
  • Larmhantering.
  • Tillgång till jourhavande tekniker.
  • Ta kontakt med oss för ett skräddarsytt driftövervakningsalternativ som passar just dig och din verksamhet. 

Kontakta Energilösningar

Johan Skalin

Försäljningschef Skånska Energilösningar

046-12 00 24 eller 042-311 61 30 (växel) johan.skalin@skanskaenergilosningar.se

Kontakta oss

Skånska Energilösningar

046-12 00 24 eller 042-311 61 30 info@skanskaenergilosningar.se

Dag för smarta energilösningar! Kontakta Skånska Energilösningar.

Kontakta Skånska Energilösningar

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg