Balans i värmesystemet

Förbättra inomhusklimatet med injustering

En injustering har två separata syften, att förbättra inomhusklimatet och att öka förutsättningarna för en minskad energianvändning och således även sänka fastighetens driftkostnader.

En injustering är lämplig att genomföra vart tionde år, vid större förändringar i installationssystem eller vid symtom som tyder på flödesproblematik i fastigheten. Vi erbjuder injusteringstjänster inom värmesystem, vattendistribution och ventilation.

En energieffektiv åtgärd

Att injustera ett värmesystem är ofta en energieffektiv åtgärd med kort återbetalningstid. Detta eftersom varje grads höjning av den genomsnittliga inomhustemperaturen kan öka värmekostnaderna för en fastighet med 5-8 %. 

I en fastighet som inte har ett balanserat värmesystem är den genomsnittliga inomhustemperaturen högre. Detta medför att i en korrekt injusterad fastighet kan innetemperaturen ofta sänkas och således även driftskostnaderna. Detta samtidigt som komforten kan ökas. Om din byggnad inte är injusterad kommer det med största sannolikhet uppstå ojämna temperaturer i fastigheten. Vanligtvis höjs då tilloppstemperaturen för att kompensera för detta bekymmer. En ökad medeltemperatur i fastigheten kostar pengar. En grad över 20 ökar värmekostnaden med 5-8 % och en grad under 23 ökar kylkostnaden med 15-20%.

Vad ingår i en injustering?

Vanliga klagomål som kan härledas till att det finns flödesproblematik i fastighetens värmesystem är låga och ojämna inomhustemperaturer samt oljud från radiatorer och radiatorventiler. 

I en injustering av värmesystemet ingår bland annat flödesberäkningar, demontering av radiatorventiler, injustering av radiator- och samlingsventiler, optimering av styrutrustning, shuntgrupper och pumpar. En injustering av VVC kan minska energikostnaderna för varmvattenproduktionen och öka komforten då varmvattnet i varje tappställe snabbt kommer upp i temperatur. På så sätt behöver du inte spola onödiga mängder färskvatten. 

Vad gäller ventilationen är byggnadens ägare i enlighet med boverkets byggregler skyldig att se till så att en OVK, obligatorisk ventilationskontroll, genomförs inom det föreskrivna intervallet. Vid genomförande av OVK säkerställs att ventilationssystemet fungerar som det ska och förslag på energioptimerande åtgärder ges. På så sätt bibehålls en god inomhusmiljö och driftkostnaderna kan sänkas.

Vi kan bland annat hjälpa dig med: 

  • Flödesberäkningar
  • Flödes- och temperaturmätningar
  • Injustering av värmesystem, ventilation och VVC
  • Felsökning vid flödesproblematik

Kontakta Energilösningar

Johan Skalin

Försäljningschef Skånska Energilösningar

046-12 00 24 eller 042-311 61 30 (växel) johan.skalin@skanskaenergilosningar.se

Kontakta oss

Skånska Energilösningar

Vi har stängt till 2024-08-05. Vänligen kontakta oss efter detta datum.

046-12 00 24 eller 042-311 61 30 info@skanskaenergilosningar.se

Dag för smarta energilösningar! Kontakta Skånska Energilösningar.

Kontakta Skånska Energilösningar

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg