Från idé till färdig installation

Vi gör solel enkelt!

Vi gör solel enkelt och hjälper dig med allt från idé till färdig installation. Hos oss får du stöd genom hela processen - från montage och installation till inkoppling på nätet. Dessutom hjälper vi dig som är elproducent.

I Sverige har vi använt solceller sedan 70-talet. Från att ha kopplat in solceller till båten, husvagnen och sommarstugan väljer idag fler och fler att även ansluta sitt hus eller företag, sin gård eller industrifastighet till solceller. Företag installerar idag solceller, som en naturlig och effektiv komponent av sin energiförsörjning.

Vi erbjuder högkvalitativa solcellsinstallationer där allt material är godkänt av det tyska kvalitetsorganet TÜV (se förklaring enligt Wikipedia). Vi utgår från ditt behov och fastighetens förutsättningar och kan dessutom erbjuda dig exempelvis övervakning. I paketet ingår online-funktionalitet som ger dig möjlighet att följa produktionen (i realtid på smartphone, surfplatta och dator) samt föra statistik. Vi hjälper dig hela vägen från planering till installation!

Anslut produktionsanläggningar större än 500kW till elnätet

Om och när ditt företag planerar en större produktionsanläggning på mer än 500 kW, som till exempel en solpark, som ligger i Skånska Energis elnätsområde behöver den anslutas till elnätet. Här finns mer detaljer och ett formulär som du ska skicka in

Statligt stöd

När du investerar i solceller kan du ansöka om statligt stöd, vilket vi hjälper dig med. Som mikroproducent av förnybar el får du även en skattereduktion för den el som matas in på elnätet (max. 18 000 kronor per år). En investering i solceller innebär dels en besparing på den el man slipper köpa och en intäkt för den el som säljs till elnätet.

Förutsättningar för solceller till företaget

Takytor från väst till öst (som inte vetter mot norr) fungerar bra och taklutning från några grader till 50 grader går också att använda. Om taket har en lutning på ett par grader kan det vara en idé att använda en infästning som vinklar upp panelerna. Det går även att montera solceller med ett markbaserat system. Kom ihåg att stämma av med din kommun om du behöver bygglov. Fler och fler kommuner tar bort krav på bygglov för solceller. Om du väljer att gå vidare med ett projekt tillsammans med oss hjälper vi dig med bygglov om det behövs.

Solceller från Skånska Energilösningar

När du väljer solcellspaket från Skånska Energilösningar ingår allt i priset och vi bistår dig under hela processen, vilket innebär:

  • Personlig hjälp. Vi kommer hem till dig så att vi kan prata i lugn och ro och tillsammans se förutsättningarna på plats. 
  • Mätning och kalkyl för att skräddarsy en solcellsanläggning efter dina behov och förutsättningar. 
  • Hjälp med alla myndighetskontakter.
  • Fullständig ekonomisk kalkyl för investering, besparingar, payofftid, avgifter, ersättning med mera.
  • Komplett installation och driftsättning.
  • Försäljning av överskottselen. Vi hjälper dig med försäljningen av din överskottsel.
  • En trygg och komplett energipartner. Du får en en trygg och komplett energipartner som brinner för grön el, småskalighet och närhet. Vi erbjuder även grön el, laddboxar, lösningar för värme och kyla med mera.
  • Din bästa energilösning. Vi kan skapa kombinerade lösningar med solceller, värme och kyla och laddboxar som kan minska din förbrukning och dina kostnader ännu mer.

Hur mycket el förbrukar jag och vilken storlek har min säkring?

Säkringen avgör den övre gränsen för storlek på solcellsanläggning. Storleken på säkring står på fakturan från elnäts-bolaget. Upp till 255 kW betalar man ingen energiskatt för egenproducerad el. För att anses vara mikroproducent av el, och få rätt till de stöd detta innebär, får den inkommande säkringen vara max 63A.

Riktpriser för en solcellsinstallation

Effekt

13,5 kW

40,5 kW

81 kW

Solpaneler 1x1,65 m

50 st

150 st

300 st

Total panelyta

85 m2

255 m2

510 m2

Pris inkl. moms

230 000 kr

550 000 kr

950 000 kr

 

Vill du veta mer? Fyll i formuläret i högerspalten så kontaktar vi dig!
Blogginlägg: Solel hos Båstad Lager & Logistik Läs mer: Sälj din egenproducerade överskottsel
Småskalig elproduktion för företag

När solcellsanläggningen är monterad och inkopplad till elnätet är du småskalig elproducent. Att vara mikroproducent är i dagsläget mest gynnsamt. Det finns vissa saker som är bra att veta:

Inmatningsabonnemang 

Du får mata in ditt produktionsöverskott på elnätet. Avtalet tecknas med din elnätsägare och medger ersättning för den nytta din produktion skapar i elnätet.

Elhandelsavtal

Om du har ett elavtal med oss på Skånska Energi AB kan vi avtala om att köpa ditt produktionsöverskott.

Elcertifikat

För varje megawattimme (MWh) som produceras kan utges 1 elcertifikat. Ansökan ska ske till Energimyndigheten och elproduktionen ska rapporteras till Svenska Kraftnät.

Ursprungsgaranti

All elproduktion ursprungsmärks, men el från sol, vind och vatten kan ha ett marknadsvärde. Varje MWh som produceras medger en garanti som kan säljas på en öppen marknad. Läs mer om elcertifikat och ursprungsmärkning på Energimyndighetens webbplats.

Mikroproducent

En anläggning om maximalt 43,5 kW eller 63 A, där merparten av produktionen används för egen konsumtion, räknas som en mikroproduktionsanläggning. Under ett kalenderår ska det tas ut ut mer el från elsystemet än vad som har matat in på systemet, det vill säga att överskottet får ej överstiga konsumtionen på ett kalenderår.

Moms och skatter

Ersättning för överskottsproduktion är inte momspliktig, om inte försäljning på person- eller org.nr överstiger 30 000 kr/år. Du kan få skattereduktion för din mikroproduktion, 60 öre/kWh och maximalt 30 000 kWh/år. Läs mer på Skatteverkets webbplats under Skattereduktion.

Investeringsbidrag

Väljer du att gå vidare med ett projekt tillsammans med oss hjälper vi dig att ansöka om det statliga stödet som finns för solceller. Ansökan sker till Länsstyrelsen. Ett beslutat investeringsbidrag kan ej kombineras med ROT-avdrag. Om ROT-avdrag utnyttjas och man sedan får investeringsbidrag beviljat ska inbetalning av skatt motsvarande ROT-avdraget jämte ränta ske till det företag som utfört arbetet för vilket ROT-avdrag gjordes. 

 

Inkoppling till nätet

Inkoppling av solcellsinstallationer (växelriktare) till elnätet ska utföras av behörig elektriker. Det är också lämpligt att elektrikern installerar ett överspänningsskydd som skyddar mot t ex blixtnedslag. Skånska Energi utför sådan anslutning. Läs mer på länken nedan.

Statligt stöd till solceller

Regeringen har avsatt pengar för investeringsstöd till solcellsanläggningar, pengar som fördelas till länsstyrelserna i Sverige. Ansökan om investeringsstöd görs via Boverkets portal. Det finns även information på Länsstyrelsen i Skånes hemsida.

För att kunna erhålla investeringsstöd ska anläggningen uppfylla gällande krav, gäller både företag och privatpersoner.

Stödet kan inte kombineras med ROT-avdrag eller annat stöd.

När solcellsanläggningen är installerad kan ägaren erhålla skattereduktion på sin överskottsproduktion. Skattereduktionen är 60 öre/kWh och maximalt 18 000 kr/år. För att erhålla skattereduktion måste inmatning och utmatning ske i samma anslutningspunkt där säkringen inte överstiger 100 A och anmälan om produktion av förnybar el ska vara anmäld till elnätsföretaget.

Förutom statliga subventioner kan överskottselen säljas till ett elhandelsföretag.

Intresserad av energilösningar för företag?

Fyll i formuläret och ange vad du är intresserad av. En av våra säljare kommer att kontakta dig inom kort.

Ja, jag vill veta mer!

Kontakta Energilösningar

Johan Skalin

Försäljningschef Skånska Energilösningar

046-12 00 24 eller 042-311 61 30 (växel) johan.skalin@skanskaenergilosningar.se

Kontakta oss

Skånska Energilösningar

Vi har stängt till 2024-08-05. Vänligen kontakta oss efter detta datum.

046-12 00 24 eller 042-311 61 30 info@skanskaenergilosningar.se

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning